ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူႀကိဳက္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားမႈအမ်ားဆံုး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ KaQiLa ဂ်ပန္ေရွကေဟာင္းသိုင္းကြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Friday, June 8, 2018

ပုခံုးနာျခင္း၊ ဒူးနာျခင္းစတာေတြ သက္သာေစၿပီး ကိုယ္လက္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစားရျခင္းနဲ႔ Diet ျပဳလုပ္လိုသူတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဂ်ပန္ရုိးရာေရွ႕ေဟာင္း သိုင္းကြက္ KaQila သင္ခန္းစာမ်ားကို Talentet Health Artist ဆရာမ Missako ကိုယ္တိုင္ ဇူလိုင္လအတြင္းျပသမည္ဟုသိရသည္။

ဆရာမကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းသိုင္းကြက္နဲ႔ ကကြက္ေပါင္း ၅၀၀ ကို အေျခခံျပီး Japan Drama ဆန္ဆန္ ဖန္တီးထားတဲ့ Original KaQiLa အကြက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေမလ ၁၁ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Mandalay ျမိဳ႕ Healthy Happy Shop from Japan ဆိုင္တြင္ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး ယခုထပ္မံ၍ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ oriental house တြင္ 6.00 pm မွ 9.00 pm ရန္ကုန္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ ၌ Eugenia Cafe မွာ 5.30pm မွ 8.30pm တို႔မွာ ထပ္မံမိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။အသက္အ၇ြယ္ က်ားမ မေရြး ပါဝင္လႈပ္ရွား ကစားႏိုင္တဲ့ အားကစားနည္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ အားကစားမျပဳလုပ္ဖူးသူမ်ားလည္းပါ၀င္ကစားႏိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္ 09265407035 နဲ႔ မႏၲေလး 09971924191 တို႔မွာ စာရင္း ေပးသြင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရသည္။