Primary tabs

ေနဝင္းရဲ႕ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္း

"တစ္ေယာက္အလုပ္ကုိ တစ္ေယာက္အျပန္အလွန္ကူညီၾကရင္း လက္ထပ္ဖုိ႔ ၇၅ရာခုိင္ႏႈိင္း ေသခ်ာေနပါျပီ" လုိ႔ေျပာလာတဲ့ ေနဝင္းရဲ႕ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္း 
#MyanmarPeopleMagazine