Primary tabs

Doaru နဲ႔ဆို ေနပူထဲလည္း မေၾကာက္ေတာ့ဘူး

ေနေရာင္ျခည္ကလာတဲ႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က အသားအေရကိုဆိုက်ဳိးေစျဖစ္ေစတတ္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ရဲရဲဝံ႔ဝံံ့ျဖစ္ေနေစဖို႔ဆိုရင္ ဘာလုပ္ဖို႔လိုမလဲဆိုတာ သဲေနာ္ဇာက ေျပာျပထားပါတယ္။
#Doaru #Sunscreen #MyanmarPeopleMagazine #ThaeNawZar