Primary tabs

ဒီဇုိင္နာ မုိးကုတ္ပါက္ေပါက္ရဲ႕ FGM တံဆိပ္ ခ်ိတ္လံုျခည္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း...

က်ပ္ ၁၈,၅၀၀ကေန ၂၃,၅၀၀ အတြင္း aစ်းသက္သက္သာနဲ႔၀ယ္ယူႏိုင္မယ့္ ဒီဇုိင္နာ မုိးကုတ္ပါက္ေပါက္ရဲ႕ FGM တံဆိပ္ ခ်ိတ္လံုျခည္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း...