ကေလးေတြကို ဒီလိုေကၽြးပါ - အသက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ ေမြးကာစ မွ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိက အေရးအႀကီးဆံုးကာလလို႔ ဆိုိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  ဒီအသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္က လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာျဖစ္ၿပီး ဒီကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ကေလးရဲ႕ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ ကိုယ္ကာယဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ က်န္းမာေရး စတာေတြအေပၚ အျပည့္အဝ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားမွာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသက္အရြယ္အတြင္းမွာ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေန႔စဥ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိထားဖို႔က အျခားအခ်ိန္မ်ားထပ္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။  ဒီကာလမွာ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္နဲ႔ ဗီတာမင္ေတြ လံုေလာက္ေအာင္ မရရွိဘူးဆိုရင္ ကေလးမွာ သိျမင္နားလည္ ႏိုင္စြမ္းခ်ဳိ႕ယြင္းတာ၊ စကားေျပာေႏွးတာ၊ ဥာဏ္ရည္နည္းတာ၊ သင္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းရည္နိမ့္တာစတဲ့ ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးအေပၚသက္ေရာက္မႈ ရွိသြားမယ့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္လို႔ မိဘေတြ အေနနဲ႔ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။
 
ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အသက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ ဦးေႏွာက္အတြင္းက နာဗ့္ေၾကာဆက္သြယ္မႈေတြဟာ ၁ဝဝဝ ထရီလီယံ အထိတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတယ္လို႔သိရၿပီး ဒီပမာဏက ေမြးကာစအရြယ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ပမာဏ ႏွစ္ဆျဖစ္ပါတယ္။ နာ့ဗ္ေၾကာေတြကို ကာကြယ္ေပးထားၿပီး ဆက္သြယ္မႈေတြကို တိုးတက္ေစတဲ့ Myelin လို႔ ေခၚတဲ့ ဦးေႏွာက္အတြင္းက ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးဟာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြဆီမွာ ထြက္ရွိမႈနည္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႕ၿဖိဳးဘဲ ေသးငယ္သြားတာကို Indiana University’s Riley Hospital for Children က သုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ပံုမွန္ နဲ႔ အစြမ္းကုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အသက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း ကာလက အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္သာ ရရွိေနမယ္ဆို ရင္ နာ့ဗ္ေၾကာေတြနဲ႔ ဆဲလ္ေတြ ဒီကာလမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္။
အေရးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ား
သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းက ကေလးရဲ႕ သင္ယူႏိုင္စြမ္းနည္းျခင္း၊ အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးဟာ အသက္ငယ္စဥ္တုန္းက သံဓာတ္လံုေလာက္ေအာင္ မရရွိခဲ့ရင္ သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္ ၂ ႏွစ္ မတိုင္ခင္အထိ ကေလးငယ္တစ္ဦးလိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ထဲမွာ အဆီဓာတ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အဆီဓာတ္က Myelin ျဖစ္ေပၚဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ အစြမ္းကုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ကေလးငယ္တစ္ရက္တာ စားသံုးမယ့္ ကယ္လိုရီထဲမွာ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆီဓာတ္ကရမယ့္ ကယ္လိုရီျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားကို မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေနရင္ေတာင္မွ အဆီဓာတ္ရဖို႔  ႏြားႏို႔ကို စတင္ တိုက္ေပးသင့္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ႏြားႏို႔က သံဓာတ္ရရွိမယ့္ ရင္းျမစ္မဟုတ္တာေၾကာင့္ တစ္ရက္ကို ၂၄ ေအာင္စ ထက္ေတာ့ ပုိၿပီး မတိုက္သင့္ပါဘူး။ Omega 3 အဆီကလည္း ကေလးအတြက္သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေကၽြးေပးရမယ့္ အစားအေသာက္ပံုစံအသက္ ၁ ႏွစ္  မွ ၂ ႏွစ္အရြယ္ကေလး တစ္ဦးကို ေန႔စဥ္ ေကၽြးေမြးမယ့္ အစားအေသာက္ေတြမွာ စြမ္းအင္ (ကယ္လိုရီ)၊ ပ႐ိုတိန္း၊ အဆီဓာတ္၊ Saturated Fatty Acids ၊ ကာဘိုဟိုက္ၿဒိတ္၊ ဆား၊ သၾကား၊ အမွ်င္ဓာတ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 
ကေလးငယ္ရဲ႕ အစားအစာစားသံုးမႈ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔ အစားအစာမ်ားကို အုပ္စုခြဲလိုက္ပါ။
ကစီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ား - တစ္ရက္ကို ၅ ႀကိမ္
အသီးအႏွံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား- တစ္ရက္ကို ၅ ႀကိမ္
ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္း - တစ္ရက္ကို ၃ ႀကိမ္
ပ႐ိုတိန္း - တစ္ရက္ကို ၂ ႀကိမ္
ေရ နဲ႔ အရည္မ်ား - တစ္ရက္ကို ၁.၃ လီတာ
အစားအစာအုပ္စုမ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း အၾကမ္းဖ်င္းအုပ္စုခြဲၿပီး ကေလးငယ္ရဲ႕ အစားအေသာက္စားသံုးတဲ့ ပံုစံေပၚလိုက္ကာ အစားအေသာက္အုပ္စုမ်ားကို ေရာေႏွာၿပီး တစ္ရက္ကို ၅ ႀကိမ္ခြဲကာ ေကၽြးေပးသင့္တယ္လို႔ အာဟာရ ေဗဒပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ နဲ႔ ညေနစာ သံုးႀကိမ္၊ က်န္တဲ့ႏွစ္ႀကိမ္က သြားေရစာ သေဘာမ်ဳိး ေကၽြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကစီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ား
ကစီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ားက စြမ္းအင္ရရွိဖို႔ အေကာင္းဆံုးအစားအစာအုပ္စုျဖစ္ၿပီး စတင္လႈပ္ရွားကစားေနၿပီျဖစ္တဲ့ အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစားအစာအုပ္စုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကစီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေကာက္ႏွံ၊ အာလူး စတဲ့ အစားအစာမ်ားမွာ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္ B စတဲ့ ကေလးရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြပါဝင္ပါတယ္။ 
အသီးအႏွံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
အသီးအႏွံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားဆီမွ ကေလးငယ္ဟာ ဗီတာမင္မ်ိဳးစံု၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား၊ အမွ်င္ဓာတ္ နဲ႔ က်န္းမာေရးကုိ ေကာင္းမြန္ေစမယ့္ အပင္အေျချပဳ အာဟာရဓာတ္မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အေရာင္မတူတဲ့ သီးႏွံေတြမွာ ကြဲျပားတဲ့ အာဟာရတန္ဖုိးေတြ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ကေလးေလးကို အေရာင္စံုေအာင္ ေကၽြးေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ပန္းသီး၊ မက္မြန္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ဘ႐ိုကိုလီ၊ ဥနီ စတာေတြက ကေလးငယ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ သီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏို႔ နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား
ကေလးရဲ႕ အ႐ိုးနဲ႔ သြားေတြ ၾကံ့ခုိင္သန္မာဖို႔ မိခင္ႏို႔အျပင္ ႏြားႏို႔ နဲ႔ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းေတြကို ဒီအရြယ္မွာ စတင္တိုက္ေကၽြးသင့္ပါၿပီ။ ႏို႔မွာ ကယ္လ္ဆီယမ္ နဲ႔ ဗီတာမင္ D ပါဝင္တာေၾကာင့္ အ႐ိုးေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္သလို အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးတဲ့ အတုိင္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔လိုအပ္တဲ့ အဆီဓာတ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပ႐ိုတိန္း၊ အိုင္အိုဒင္း၊ Riboflavin ၊ ဗီတာမင္ B12 စတဲ့ ဗီတာမင္ နဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြလည္း ႏို႔မွာပါဝင္ပါတယ္။ အသီးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ေရာေႏွာႀကိတ္ေခ်ၿပီး အခ်ဳိအေနနဲ႔ ေကၽြးေပးႏိုင္ပါတယ္။
ပ႐ိုတိန္း
ပ႐ိုတိန္းက ကေလးငယ္ရဲ႕ တစ္သွ်ဴးနဲ႔ ႂကြက္သားေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ပ်က္စီးသြားတဲ့ တစ္သွ်ဴးေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ဳိးပါ။ ႂကြက္သားနဲ႔ ကိုယ္တြင္းအဂၤါအမ်ားစုကို ပ႐ိုတိန္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အဓိက လိုအပ္တဲ့ ပ႐ိုတိန္းကို ကုလားပဲ၊ ပဲနီကေလးနဲ႔ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အသား၊ ၾကက္ဥ၊ တိုဖူး၊ ငါး စတဲ့ အစားအစာမ်ားေကၽြးေပးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပ႐ိုတိန္းပါတဲ့ အစားအစာအုပ္စုကို ကစီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားနဲ႔ ေရာေႏွာၿပီး ေကၽြးေပးႏိုင္ပါတယ္။
ေရဓာတ္
ေရဓာတ္အျပည့္အဝ ရရွိဖို႔ကလည္း ကေလးငယ္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ တစ္ဦးဟာ တစ္ရက္ကို အရည္ ၁.၃ လီတာ လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ၁.၃ လီတာဆိုတဲ့ ပမာဏထဲမွာ ကေလးကို တိုက္ေကၽြးလိုက္တဲ့ မိခင္ႏို႔၊ ႏြားႏို႔၊ ေရ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ဟင္းရည္ စတာေတြ အားလံုးပါဝင္ပါတယ္။ ႏြားႏို႕ဆိုရင္တစ္ရက္ကို ၂၄ ေအာင္စ ထပ္ မပိုသင့္သလို သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ဆိုရင္ ၁၂ ေအာင္စေလာက္ပဲ တိုက္သင့္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ က်န္ပမာဏကို က်ဳိခ်က္ထားတဲ့ ေရ တိုက္ေပးရမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ ကေလး ေရဓာတ္ေကာင္းေကာင္း ရမရကို သူ႕ရဲ႕ ဆီးအေရာင္ကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ဆီးအေရာင္က ေဖ်ာ့ေနရင္ ကေလးမွာ ေရဓာတ္ျပည့္ဝေနတယ္လို႔ ယူဆလို႔ရ
ပါတယ္။ ေဆာ့တဲ့ကေလး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲ့ ကေလးေတြမွာ ေရဓာတ္ပိုလိုအပ္ၿပီး ပူတဲ့ရာသီ၊ ဖ်ားနာတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ၁.၃ လီတာထက္ပိုတဲ့ အရည္ပမာဏကို လိုအပ္ပါတယ္။
Ref ; bellamysorganic.com.au/recommended daily intake for toddlers aged 1-2 years