နံနက္စာ မစားတဲ့အခါ

နံနက္စာဟာ တစ္ေန႔လံုးစားသံုးသမွ် အစားအစာေတြထဲမွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရွိထားတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၾကာေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ နံနက္ခင္းစာကို မပ်က္မကြက္ စားသံုးေပးတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ဦးမ်ား ရွိႏိုင္ပါသလဲ။ အိပ္ယာထေနာက္က်လို႔၊ အလုပ္ခ်ိန္ မမီလို႔၊ နံနက္စာ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္မရလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ မစားျဖစ္ခဲ့တဲ့ နံနက္စာ အနပ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြႏု္ပ္တို႔၊ သင္တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစသလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ သင္ နံနက္စာ မစားတဲ့အခါ...

ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္
ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ မနက္စာစားေလ့မရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားကို နံနက္စာစားေလ့ရွိတဲ့ သူမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ Heart Attack ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၂၇ % ခန္႔ ပိုမိုျမင့္မားေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပျပထားပါတယ္။ 

အဆိုပါ သုေတသနကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ကအဆိုပါ ပမာဏက အလြန္စိုးရိမ္ စရာေကာင္းတဲ့ အဆင့္ေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ နံနက္စာစားသံုးျခင္းက Heart Attack ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားေပးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

နံနက္စားစားေလ့မရွိတဲ့ သူေတြမွာမ်ားေသာအားျဖင့္ ေသြးတိုးနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေနတယ္လို႔လည္း သိရၿပီး ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔  ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ျမင့္မားေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ 
Harvard University School of Public Health က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အစားအေသာက္စားသံုးတဲ့ အေလ့အက်င့္နဲ႔ က်န္းမာေရးဆက္စပ္မႈရွိတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  အမ်ဳိးသမီး ၄၆၂၈၉ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးအခ်ိန္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆို ပါ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာနံနက္စာစားသံုးျခင္း အေလ့အထနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

နံနက္စာပံုမွန္စားေလ့ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္တဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ရံမွ နံနက္စာ စားေလ့ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာType-2 diabetes (ဆီးခ်ဳိေရာဂါ) ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမိုျမင့္မားေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နံနက္စာမစားဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေလ့ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဆိုရင္ေတာ့ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၅၄% ခန္႔ ပုိမိုျမင့္မားေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္မယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္လည္း ၀င္ရမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ နံနက္စာကိုမစားမျဖစ္ စားေပးသင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးလိုပါတယ္။ 

အ၀လြန္ေစႏိုင္ပါတယ္
သင္ဟာ နံနက္စာေရွာင္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ နံနက္စားမစားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုက်ဳိးေတြကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ အဆိုပါ နည္းလမ္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္စဥ္းစားပါလို႔ ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ နံနက္စာ မစားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္မွာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးလာႏိုင္ၿပီး အ၀လြန္ျခင္း ျပႆနာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ လာရႏိုင္တာေၾကာင့္  ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ နံနက္စာေရွာင္တဲ့ သင့္ရဲ႕ နည္းလမ္းကတကယ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မလားဆိုတာကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမွာပါ။ 

နံနက္စာ မစားထားတဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က သၾကားနဲ႔ အဆီဓာတ္ပါတဲ့ အစားအ ေသာက္ေတြကို စားေသာက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ နံနက္စာမစားထားလို႔ ဗိုက္ဆာေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအစားအစာမ်ဳိးကိုမဆိုစားလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္ၿပီး ပမာဏမ်ားမ်ား လည္းစားျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏက ခႏၶာကိုယ္က တစ္ 
ရက္တာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏထက္လည္း ပိုသြားေကာင္းပိုသြားႏိုင္ပါၿပီ။  ဒီလိုနဲ႔ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္ကိုညႊန္ျပမယ့္ ကိန္းဂဏန္းေတြ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စိတ္မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေစပါတယ္ 
နံနက္စားမစားျခင္းက သင့္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာခံစားမႈနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားစုိက္ထုတ္ႏိုင္မႈ အပိုင္းမွာပါ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿဗိတိန္သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုက ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ နံနက္စာမစားထားတဲ့ သူေတြကို နာရီအနည္းငယ္အၾကာမွာ ေလ့လာခဲ့တဲ့အခါ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္နိမ့္က်ၿပီး အလြယ္တကူ ေမာပန္းႏြယ္နယ္လြယ္တာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နံနက္စာ မစားဘဲေနျခင္းက သင့္ရဲ႕စြမ္းအားကို က်ဆင္းေစ႐ံုသာမကဘဲ မွတ္ဉာဏ္ကိုပါ ထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအ ေနနဲ႔လုပ္ငန္းခြင္ (သို႔) သင္ၾကားမႈပိုင္းမွာ ျပႆနာ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နံနက္စာကို စားျဖစ္ေအာင္ စားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္
နံနက္စာမစားဘဲေနျခင္းက အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးသလိုပါပဲ။ ေန႔လည္စာနဲ႔ ညေနစာ ေတြကို လိုတာထပ္ပိုၿပီးစားသံုးမိေစႏိုင္သလို သေရစာမုန္႔မ်ားကိုလည္း မ်ားမ်ားစားမိေစႏိုင္တဲ့ အျဖစ္သို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး ေရရွည္မွာ အ၀လြန္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါတယ္။ အ၀လြန္ျခင္းက မ်ားျပားလွစြာေသာ ေရာဂါဘယမ်ားရဲ႕လမ္းစ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ အ၀လြန္ျခင္းဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္လို႔လည္း Cancer Research UK မွ  သတိေပး ေျပာဆိုထားတာရွိပါေသးတယ္။ သင့္ရဲ႕နံနက္စာစားေလ့မရွိတဲ့ သာမန္ အျပဳအမူေလးဟာ မထင္မွတ္ဘဲ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္တဲ့ ကင္ဆာလိုမ်ဳိးေရာဂါ ႀကီးႀကီးမားမားႀကီး တစ္ခုဆီဦးတည္သြားမွာကိုေတာ့ သင္လိုလားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ နံနက္ခင္းစာကို စားျဖစ္ေအာင္ စားေပးပါလို႔ ပညာရွင္ေတြ တိုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစပါတယ္
ေန႔စဥ္စားေသာက္တဲ့ ပံုစံအခ်ိန္ဇယားမွာ နံနက္စာကိုမပါ မျဖစ္ထည့္သြင္းထားျခင္းက သင့္ရဲ႕သိျမင္နားလည္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္တာကို သင္သိပါသလား။ အသက္ ၁၂ မွ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္းရွိတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ နံနက္ခင္းစာ စားသံုးထားတဲ့ ကေလးမ်ားဟာ နံနက္စာ မစားထားတဲ့ ကေလးမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ သိျမင္နားလည္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္နံနက္စာ စားသံုးျခင္းက မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္ကုိသာမကပဲ သိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကိုပါ ပိုၿပီးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားနဲ႔ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားမွာပါ တူညီတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြ သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 


ေခါင္းကိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္
Hypoglycemia ဆိုတာ ေသြးတြင္းမွာ သၾကားပမာဏနည္းပါးတဲ့ အေျခအေနကို ညႊန္းဆုိလိုတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အစားအေသာက္ကို လိုအပ္ခ်ိန္မွာမစားေပးရင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစားအစာကိုပံုမွန္စားသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မစားေပးရင္ ခႏၶာကိုယ္ကေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစမယ့္ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထုတ္လႊတ္ၿပီးအခ်က္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္လာေစၿပီး ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တဲ့ ေ၀ဒနာနဲ႔ သာမန္ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာေတြကို စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစမွာပါ။  အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကအဓိကအားျဖင့္ နံနက္စာကိုစားသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာမစားေပးတဲ့အခါမွာ အသိသာဆံုး ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြ ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  ၁၂ နာရီၾကာေရနဲ႔ အျခားအစားအစာ တစ္စံုတစ္ရာမရရွိထားတဲ့ သင့္ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္နဲ႔ အျခားအာဟာရဓာတ္ေတြကို နံနက္စာကမွတစ္ဆင့္ ရရွိမွာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆို
ပါ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကိုကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္ အေနအထားမွာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ နံနက္စာကိုမျဖစ္မေန စားသံုးေပးဖို႔ လိုကိုလိုအပ္လာပါၿပီ။ 

ဆံပင္ပို ကၽြတ္လာေစႏိုင္ပါတယ္
သင္စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ားဆီမွာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရရွိဘူးဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲကဆံပင္ေတြ က်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ Keratin ပမာဏကို သက္ေရာက္မႈရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ဆံပင္ေတြ စတင္ကၽြတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္စာဟာ ေန႔တစ္ေန႔လံုးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သလို ဦးေရျပားမွာရွိတဲ့ ေမႊးညႇင္းေပါက္ေလးေတြ ကို က်န္းမာေစၿပီး ဆံပင္ေတြ သန္စြမ္းေစဖို႔ အဓိကအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုရင္ သင္အံ့အားသင့္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဆံပင္ကၽြတ္တဲ့ ျပႆနာကို နံနက္စားမစားျခင္းကိစၥနဲ႔  တစ္ခါမွ ဆက္စပ္ၿပီး မစဥ္းစားခဲ့့ဖူးဘူးဆိုရင္ အခုအခ်ိန္က ျပန္လည္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ နံနက္စာမွာ ပ႐ိုတိန္းျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ၀င္ရဲ႕လားဆိုတာကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ပါလို႔ အၾကံျပဳလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ 

ဇီ၀ကမၼ ျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္
ေလာင္စာဆီမရွိဘဲ အင္ဂ်င္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္တဲ့ ကားတစ္စီးစီးကိုမ်ား သင္ျမင္ဖူးပါသလား။ ဒီလိုပါပဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးတစ္ခုလံုး အိပ္စက္ရာမွာထၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စတင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေလာင္စာဆီကဲ့သို႔ စြမ္းအင္လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ကိုစားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအစာမ်ားဆီမွ တစ္ဆင့္ရရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နံနက္စာစားဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲဆိုတာ သင္သိေလာက္ပါၿပီ။ နံနက္စာစားေပးလိုက္တာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ေတြကို စတင္ျဖစ္ပ်က္ေစဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးသလို ျဖစ္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကသူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္ကိုပိုၿပီးက်န္းမာေစေအာင္ ကူညီေပးရာေရာက္ပါတယ္။

နံနက္စာစားျခင္းေၾကာင့္ရရွိမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိၿပီး အကယ္၍ မစားခဲ့ရင္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားလည္းရွိတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ နံနက္စာကိုစားႏိုင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္စာရင္းကို အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးလိုက္ရပါတယ္။ 
Ref; 10 Harmful Effects Of Skipping Breakfast