ကိုယ္တိုင္ျပင္မယ္ ကိုယ့္အိမ္ဝယ္

ကုန္က်စရိတ္လည္းနည္းတယ္ လွလွပပေလးနဲ႔ အိမ္ေလးထဲမွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ပစၥည္းေလးေတြနဲ႔ အလွဆင္ၾကမယ္ဆိုရင္..

Hand Made လက္ပတ္ေလး...

အိမ္မွာ အလွဆင္ၾကမယ္...