ဆန္႔က်င္ဘက္ LOVE !

အလင္းေရာင္နဲ႔ အေမွာင္ကမာၻ
ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ၾကတဲ့
Angel နဲ႔ Demon ကို
အခ်စ္ဆိုတဲ့ ဆံုမွတ္တစ္ခုမွာ ေတြ႔ဆံုေစၿပီး
ဖက္ရွင္တစ္ခုအသြင္ ေဖာ္ၾကဴးခ်င္မိတဲ့ 
People ရဲ႕ စိတ္ကူးေလးတစ္စကို
၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ 
အႏုပညာရွင္မ်ား နဲ႔ ခုလိုပံုရိပ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

Model - Khar Ra & Nora
Makeup & Hair - Ah Naw La Mu
Designer - Swam Heain (Fashion Empire) 
Photo - Kan Su Ho