အျမဲတမ္းအတြက္ ဂ်င္းန္

သန္႔သန္႔ခန္႔ခန္႔ ပြဲပဲတက္တက္
လူငယ္ဆန္ဆန္ Show ပဲသြားသြား
တြဲစပ္မႈအတိုင္း လိုက္ဖက္ေအာင္ အလုိက္သင့္ပါလာႏိုင္တဲ့
ဖက္ရွင္အတြဲအစပ္တစ္ခု ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ
သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေပးႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိတဲ့ ဂ်င္းန္ 
မိန္းကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်္ားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ဒီဂ်င္းန္နဲ႔ လမ္းမမ်ားထက္မွာ ဒီလုိလန္းၾကည့္ၾကမလား


Model - Myo Xaw
Makeup & Hair - Omega Mee Mee
Dress - Yishion
Photo - Thardu Ko Ko

Location - Manhattan

Model - Khin Bone
Photo - Kevin Htun

Model - Khin Bone & Jman Oubou (Miss New York)
Photo - Kevin Htun