ဟန္းမိတ္… ေရွာ့ပင္း

Hand Made Bag ေလးနဲ႔
Shopping ထြက္ဖို႔
ဒီလို ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ဆို
Okay ?

Model - Htar Htet Htet
Makeup - Soe Soe
Hand Made Bags - Gold Class
(Myanmar Souvenir House)
Photo - LMN
Venue - Gold Class (Myanmar Culture Valley)