ျမန္မာ၀တ္စံုတီထြင္ခံစားျခင္း

    အနီ၊ ခရမ္း၊ အျပာ၊ အစိမ္း ခ်ည္သားေအးေအးေလးေပၚမွာ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြက People မဂၢဇင္းရဲ႕  ျမန္မာ၀တ္စံုက႑မွာ ေရာက္ရွိလို႔ေနပါတယ္...

 ေမာ္ဒယ္ - ျဖဴစင္ရွင္းသန္႔
 ဒီဇိုင္နာ - ေအးေအးသြယ္
 မိတ္ကပ္ - Jack Jack