Primary tabs

လုပ္ငန္းခြင္ကမမတို႔ ေလးစားခံရဖို႔ဆိုရင္

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ကိုယ့္ေနရာက မိတၱဴေတြကို လက္ခံကူးယူေပးဖို႔ တာဝန္ယူရတဲ့သူဒါမွမဟုတ္ ဝန္ထမ္းေတြထဲက ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၊ ကိုယ္ကဘယ္လိုရာထူးနဲ႔ ဘယ္လိုတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရ သူဘျဲဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက လူတိုင္းဟာ တေလးတစား ျပဳမူဆက္ဆံခံရဖို႔အတြက္  ထိုက္တန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွာ အထက္အရာရွိက ကိုယ့္ကိုသိမ္ငယ္ေစဖို႔ေျပာဆိုတာ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္က ထိပါးတိုက္ခိုက္တာ၊ ၿပီးေတာ့ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးက ကိုယ့္ကိုမနာလိုတာ စတဲ့မ်ားျပားလွစြာေသာ အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ၾကံဳရတာမ်ဳိးရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ၾကံဳလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုကိုင္  တြယ္ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာကို သိထားဖို႔က သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာကိုယ့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းအေပၚ ယံုမွားမကင္း ျဖစ္ရတာေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ကိုယ္ဟာအားလံုးနည္းတူတေလးတစား ျပဳမူဆက္ဆံရမယ့္သူအျဖစ္ အမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါလိမ့္မယ္။

အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ တေလးတစားျပဳမူေျပာဆိုတာကို လက္ခံရဖို႔အတြက္ လိုက္နာသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုပါတယ္။ အဲ့ဒီနည္းလမ္းေတြကေတာ့...

၁။ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားပါ

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ တေလးတစား ျပဳမူခံရဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ကိုယ့္အလုပ္ကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ဖို႔ပါဘဲ။ အလုပ္ကိုေစာေစာလာ၊ ေနာက္က်ျပန္၊ ေပးအပ္ခံရတဲ့ တာဝန္ေတြကို အေကာင္းဆံုးေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဆိုတဲ့ စကားေတြကို အေစာကတည္းက ၾကားဖူးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

ကိုယ့္ကိုေလးစားခံရဖို႔နဲ႔ အျခားသူေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ္ဟာတာဝန္ယူထားရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၿပီး ဒီလုိတာဝန္ေတြ ေပးအပ္ခံရျခင္းက ကိုယ္နဲ႔ ထိုက္တန္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပႏုိင္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္္းတာဝန္ေတြကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့နည္းတူ ကိုယ့္ရဲ႕ အသြင္အျပင္နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကိုလည္း အေရာင္တင္ေနဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ 

၂။ မွတ္တမ္းက်န္ရစ္မယ့္ ဘယ္လိုဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးမဆိုပညာသားပါပါ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးပါ

ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႔ ဘယ္လိုဘဲ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ပါေစလုပ္ငန္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ေပါေတာေတာအီးေမးလ္ေတြ ပို႔ၾကတယ္ဆိုတာမ်ဳိး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ကုိုယ့္ရဲ႕ အီးေမးလ္တုိင္းဟာ အေလာတႀကီးအေၾကာင္း ျပန္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အမ်ဳိးအစားမဟုတ္ရင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သတာမ်ဳိးေလာက္ ဘဲ ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ 

ကိုယ္ကနည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္မွသာ ကိုယ့္ထက္ရာထူးျမင့္တဲ့သူေတြက (ကိုယ့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ကိုဖတ္ဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ မည္သူမဆို) ပိုၿပီးေလးေလးနက္နက္နဲ႔ အေရးတယူရွိပါလိမ့္မယ္။

အီးေမးလ္ပို႔ဖို႔ စာစီေနတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိမဆို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေပးပို႔လို႔ရတဲ့ ေမးလ္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေစဖို႔ စိတ္္ထဲထည့္ထားရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ေရးသားတဲ့ ေမးလ္ထဲမွာ ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးခ်င္းစီက ဖတ္္ဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး လူခ်င္းေတြ႔ဆံုေျပာဆိုဖို႔ အၾကံ ျပဳပါတယ္။ 

၃။ ကုိယ့္ရဲ႕ စကားနဲ႔ ကိုယ္ဟန္အမူအရာကတစ္ဆင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ျပသေပးပါ

ေတာတြင္းသဘာဝအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ငွက္ေတြဟာပိုၿပီးေတာ့ အရြယ္အစားႀကီးမားသေယာင္ ထင္ရေစဖို႔နဲ႔ တစ္ဖက္ကိုပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္  ဟန္႔တားႏိုင္ေစဖုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္ပံေတြကို ျဖန္္႔ထုတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေျပာဆိုျပဳမႈေနထုိင္ပံုေတြဟာယံုၾကည္မႈနဲ႔ အင္အားရွိရွိၾကံ႕ခိုင္မႈကေနေပၚထြက္လာတာေတြ ျဖစ္ေနသင့္ေၾကာင္းေျပာျပလိုပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး မ်က္လံုးခ်င္းေတြ႕ဆံုေျပာဆိုျခင္းကလည္း သိပ္ကိုအေရးပါပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြက ေရေရရာရာမဟုတ္ဘဲခပ္ျမန္ျမန္ ေရြ႕လ်ားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မလံုုျခံဳမႈကို ခံစား ေနရတဲ့သူ၊ စိတ္လႈပ္ရွားေနတဲ့သူအျဖစ္ ပံုေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ ရွက္ရႊံ႕ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ဖံုးဖိထားဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အသံနဲ႔ အယူအဆေတြက အမ်ားအေပၚ လႊမ္းေနေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အယူအဆေတြကိုခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ယံုၾကည္မႈရွိရွိေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း သတိေပးပါရေစ။ 

၄။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ့္အခ်ိန္ကိုသိပါ

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ တယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔ စိုးရိမ္တတ္ၾကေလ့ရွိၿပီးဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေနရမယ့္အခ်ိန္မွာ သူတို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ေနာက္မွာဘဲေနၾကေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အျခားသူေတြကို ပါဝင္လာေစဖို႔ တိုက္တြန္းရမွာ ျဖစ္သလို ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးအယူအဆေတြကို ထြက္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အျပင္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း အမွန္တကယ္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ကိုယ့္ဆီလာဖို႔အတြက္ တြန္႔ဆုတ္မႈရွိမေနေစဖို႔ ကိုယ္တုိင္ကလည္း သက္ဆုိင္ရာဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝသူ၊ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့သူ၊ ေဖာ္ေရြမႈရွိတဲ့သူျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

အဖြဲ႔တစ္ခုရဲ႕ ဦးေဆာင္သူအေနနဲ႔ ကိုယ္ဟာခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုခ်မွတ္ဖို႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရပါမယ္။ အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကိုယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ရာနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုအာ႐ံုစိုက္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။  ကိုယ္ခ်လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္ေယာက္စီတုိင္းက သေဘာက်ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ အရာႏွစ္ခုသာ စိတ္ထဲမွာ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အျခားအရာေတြက သိပ္ၿပီး အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

၅။ ကိုယ့္ေနရာကိုကိုယ္သိပါ

သင္ဟာသင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာဘယ္ေလာက္ဘဲ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ ကၽြမ္းက်င္ေနပါေစ အရာ အားလံုးကိုသိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး သိမ္းက်ဳံးေကာက္ခ်က္မဆြဲဖို႔ အၾကံျပဳပါရေစ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ငါသိငါတတ္ခံယူခ်က္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ ေလးစားခံရမႈကို ဆံုး႐ႈံးရတတ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ကိုယ္ကမသိခဲ့ဘူးဆိုရင္ အကူအညီေတာင္းခံပါ။ အားလံုးကို အမွားမွားအယြင္းယြင္း ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔စာရင္ သိတဲ့သူကိုေမးျမန္းၿပီး အကူအညီေတာင္းခံ တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုခ်င္းစီဟာ မတူညီကြဲျပားၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္ေနရာ ကုိယ္ေတာ့ သိထားရပါမယ္။ ကိုယ္ေနရာက ဘာလဲဆုိတာကို စိတ္ထဲမွာရွိေနရင္ ကိုယ့္ထက္ ရာထူးပိုျမင့္တဲ့သူေတြကိုလိုက္ၿပီး အတုခိုးတာမ်ဳိး 
မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ လူတိုင္းကုိသာတူညီမွ် ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ တကယ္လို႔ ကိုယ္ကအားလံုးကို သာတူညီမွ် ျပဳမူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း သူတို႔ကလက္ခံ ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘယ္လိုအဆင့္အတန္း၊ ဘယ္လိုရာထူးနဲ႔သူကိုမဆို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္႒ာနရဲ႕ အႀကီးအကဲကို ႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔ ကိုယ့္႐ံုးမွာရွိတဲ့ လံုျခံဳေရးကို ႏႈတ္ဆက္တဲ့ အျပဳအမူမွာပါဝင္တဲ့ ေႏြးေထြးမႈျခင္း တူညီေနသင့္ပါတယ္။ 

၆။ အတင္းမေျပာပါနဲ႔

ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအေၾကာင္းကို ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစသေဘာနဲ႔ အတင္းသေဘာမ်ဳိး ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေျပာတာကိုခံရတဲ့သူထက္ ကိုယ့္သိကၡာက ပိုၿပီးထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးရပါတယ္။ ကိုုယ့္ကိုေစာင့္ၾကည့္
ေနၾကတဲ့သူေတြက သင္ဟာယံုၾကည္စရာ မေကာင္းတဲ့သူအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ သိသြားၾကမယ့္အျပင္ သူတို႔ဆီမွာရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သင္နဲ႔အတူ မွ်ေဝၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အတင္းေျပာတယ္ဆိုတာထက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆိုတာကို မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ထားရပါမယ္။ အသစ္ အသစ္ေသာ အတင္းအဖ်င္းေတြကို ေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ သင္ပါဝင္လာဖို႔ အျခားသူေတြ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ပါဝင္ခြင့္ရရွိတဲ့အတြက္လည္း လိုလိုလားလားမျဖစ္မိေစပါနဲ႔။ 

အဲ့ဒီလိုအတင္းအဖ်င္းေတြ ေျပာေနတာကို ရပ္တန္႔သြားဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာေတြကို ေျပာင္းလဲေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူေတြက သင္ဟာဒီလိုေသးသိမ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို မေပ်ာ္ေမြ႔တတ္သူအျဖစ္ သေဘာေပါက္လာၿပီး သင့္ကိုလည္းပိုၿပီးေလးစားလာၾကပါလိမ့္မယ္။ 

၇။ ကုိယ္တက္လွမ္းလိုတဲ့ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ

ကိုယ့္ရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုက ကိုယ္ဟာဘယ္လိုလူစားမ်ဳိးလဲဆိုတာအျပင္ ကိုယ္က ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အာ႐ံုစိုက္ခံရတာကို သေဘာက်ပါတယ္ ဆိုတာကိုေဖာ္ျပပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္ထြက္လို႔ ဘားတစ္ခုကိုသြားၾကတဲ့အခါ ကိုယ္
ကစကတ္တို ဒါမွမဟုတ္ ေဘာင္းဘီအတိုကို ဝတ္ဆင္ခ်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အေနနဲ႔ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးၾကားထဲမွာ ၾကည့္ေပ်ာ္ ႐ႈ႕ေပ်ာ္ရွိေနတယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ အထင္ခံခ်င္လို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာဆိုရင္ေတာ့့ ဘယ္လိုဝတ္စံုမ်ဳိးကိုဝတ္ဆင္ၿပီး ကိုယ့္အေပၚကိုဘယ္လိုထင္ျမင္ေစခ်င္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ 

တကယ္လို႔ ကိုယ္ဟာတစ္ေန႔မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုတယ္ဆိုရင္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ပံုစံမ်ဳိး ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။ ကိုယ္နဲ႔ ရာထူးခ်င္းတူတဲ့ သူေတြကဂ်င္းေတြ၊ ထသြားလာသြားပံုစံတီရွပ္ေတြကို ဝတ္ဆင္ေနၾကေပမယ့္ ကိုယ္ကေတာ့ ဘေလဇာကုတ္နဲ႔ လာတတ္တဲ့သူမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါေစ။ 

တစ္္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုကလက္ရွိရာထူးထက္ ပိုၿပီးအဆင့္ျမင္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အံ့ၾသမသြားပါနဲ႔။ တကယ္တမ္း အဲ့လိုၾကံဳေတြ႔ရမယ္ဆိုရင္လည္း အဲ့ဒီအတုိင္းသာ ဆက္ၿပီးထင္ေနပါေစေလ။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာတစ္ခုကေတာ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈထက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း က်င့္ဝတ္ေတြကို ကိုယ္ျဖစ္လိုတဲ့ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မွာရွိရမယ့္ အရည္အေသြးေတြအတိုင္း ႀကိဳးစားျဖည့္စြမ္းေနရပါမယ္။ 

၈။ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ လူမႈဘဝကုိေရာေထြးတာမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႔

အလုပ္ကေန က်င္းပျပဳလုပ္တတ္တဲ့ ပါတီပြဲမွာ အမူးလြန္ၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္တာ၊ ဖုန္းေပ်ာက္တာ၊ ဘဏ္စာအုပ္ေပ်ာက္တာအျပင္ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အလုပ္ကိုပါ ဆံုး႐ံႈးသြားရတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ခဲ့ဘူးပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ေနရာမွာ ကိုးယိုးကားရားႏုိင္ တဲ့ စကားလံုးေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ၾကက္ၿမီးအရက္ (Cocktail) တစ္ခြက္တည္းနဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဒီလိုမလုပ္မိဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဟာ ပါတီပြဲမွာ ဘယ္သူေတြက အလြန္အကၽြံေသာက္ၿပီး မူး႐ူးေနသလဲဆိုတာကို မွတ္မိေလ့ရွိၿပီး အဲ့ဒီအေၾကာင္းအရာေတြက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ေျပာစရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ကက်င္းပေပးတဲ့ ပါတီေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔အတူတင္းက်ပ္မႈေတြ ေျဖေလ်ာ့ၿပီးေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္စြာေနဖို႔ဆိုေပမယ့္ အတိုင္းအတာတစ္ခု ကိုယ့္ဆီမွာရွိေနရပါမယ္။ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ အကန္႔အသတ္အတြင္းသာ ေပ်ာ္ပါးၾကတာ ပို ေကာင္းပါတယ္။

၉။ ဘယ္ေတာ့မွ ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႔

အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆင္ေျခတက္ေနတဲ့သူမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ တကယ္လို႔ သင္ဟာလက္ရွိရာထူးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်းဇူးမတင္တတ္ခဲ့ဖူးဆိုရင္ သင့္ကိုဘယ္လိုလူမ်ဳိးက ရာထူးတိုးေပးမလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါဘဲ။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ တစ္ခုခုက မွားယြင္းျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဒါမွမဟုတ္ လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ေတြးထင္ခဲ့ရင္ ဒါကတျခားကိစၥသက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြ ခ်ဥ္းကပ္္တဲ့အခါမွာ စနစ္တက်ရွိရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္လိုတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးနဲ႔ မေျဖရွင္းသင့္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကသာ ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိေစဖို႔ အေကာင္းဘက္ဦးတည္ထားရင္း အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူးေတြ အျမဲ ထည့္ သြင္းထားဖို႔ လိုအပ္တဲ့အျပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ 

၁၀။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခံစားခ်က္ေတြကိုအလုပ္ထဲမွာထုတ္ေဖာ္မျပပါနဲ႔ 

လုပ္ငန္းခြင္ထဲကို ေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဇာတ္လမ္းေတြကို တံခါးေပါက္မွာကတည္းက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါေတာ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးအခ်စ္ရာကိစၥေတြ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုအေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ခံစားျပေနမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူေတြဆီက မေလးမစားဆက္ဆံခံရတာမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ စိတ္ထိခိုက္စရာ ၾကံဳေတြ႕ရတာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဖိစီးရတာေတြဆိုတာလူတိုင္းရင္ဆိုင္ရတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲတာမ်ဳိးမျဖစ္ပါနဲ႔။ လူတိုင္းမွာ မွားယြင္းျပဳလုပ္မိိတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မွားမိတဲ့ကိစၥကို သိပ္ၿပီးစိတ္ထိခိုက္ခံစားတဲ့အခါ အမ်ားအျမင္မွာကိုယ္ကတည္ၿငိမ္မႈမရွိတဲ့သူ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖို႔ မေကာင္းတဲ့သူအျဖစ္ ထင္ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္က ဆံုး႐ႈံးရတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္တိုင္ပဲ စိတ္သက္သာရာရေအာင္လုပ္ပါ။ အျပင္ဘက္ကို
ထြက္ၿပီးအသက္ဝဝ႐ႈလိုက္ပါလို႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ 

၁၁။ ျငင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ No လုိ႔ ျငင္းတတ္ပါေစ 

အမ်ားတကာ ႐ိုေသေလးစားတာကိုခံရဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ မွားယြင္းတဲ့ ယူဆမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ လုပ္ငန္္းခြင္အတြင္းမွာအမ်ားေရွ႕ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ ေတာင္းဆိုလာသမွ် အရာအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးတာနဲ႔ ယဥ္ေက်း
သိမ္ေမြ႕စြာ ျပဳမူေျပာဆိုတာလို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာက ကိုယ့္ကုမၸဏီအေပၚမွာ ကိုယ့္ေက်းဇူးနဲ႔ တန္္ဖိုးအတြက္ သက္ေသ ျပရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္လို႔ ေက်းဇူးအတင္မခံရသလို တေလးတစားလည္း ျပဳမူခံရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ႏွစ္သက္သေဘာက်ခံခ်င္တာနဲ႔ ႐ိုေသေလးစားျခင္းခံရတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ခုကကြာျခားတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ကအမ်ား သေဘာက်တာကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ စြန္႔စားရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ရာထူးနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ လက္တုိလက္ေတာင္းကိစၥေလးတြကို ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလာတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ နားလည္တဲ့အေၾကာင္း၊ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာရမွာျဖစ္ေပမယ့္ သင္တာဝန္ယူရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာ အာ႐ံုပိုစိုက္ရမယ့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ တာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ တေလးတစားေတာင္းဆိုခံရတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲက ပရိသတ္ႀကီးနဲ႔ ကိုက္ညီအဆင္ေျပမယ့္ နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕ ပါရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အဆင္ေျပၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ဒီတစ္လအတြက္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ 
Ref: Women In The Workplace: 12 Ways To Gain And Keep Respect
By Kelley Lord